Nabídka služeb

Ošetřování stromů a péče o zeleň

Ořezy stromů

Provádíme všechny potřebné typy řezů: zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy stromů.

Rizikové kácení

Kácení stromů ve ztížených podmínkách, kácení problematických stromů s výstupem do koruny a spouštěním jednotlivých částí bez rizika poškození staveb a zařízení v okolí stromu.

Instalace bezpečnostních vazeb

K zamezení rozlomení koruny stromu, případně pádu odlomených větví, pro zajištění provozní bezpečnosti stromů a k ochraně stromů samotných, instaluje se v jejich korunách- např. preventivní nedestruktivní vazby systémů COBRA.

Péče o památné stromy

Po prohlídce stromu a stanovení možných rizik je navržen postup spočívající v provedení vhodného řezu, statického zajištění koruny případně konzervaci dutin aj.

Obvodová redukce

 

Dálší nabídka výškových a zahradních prací:

  • odstraňování náletových dřevin
  • sečení trávy
  • sběr šišek
  • jiné práce ve výškách

Po domluvě provedu práci v jakýkoli den v týdnu i ve svátky.Arboristika     Nabídka služeb     Reference     Fotogalerie     Kontakt

© 2011 Vít Pláteník   |   webdesign: Huslík