Arboristika

Arboristika je odborné ošetřování vzrostlých stromů. U nás se také jinak nazývá "stromolezectví". Jedná se o elegantní a zároveň velmi odbornou formu činnosti, a to nejen tam, kde je při kácení a ořezech stromů znemožněn přístup strojů a těžší techniky. Ve svém rozsahu se jedná o péči přes jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (aleje, parky, aj.).

Arboristikou se zabývám od roku 1997, kdy jsem nastoupil do firmy EDEN Brno s.r.o. Zde jsem se podílel na mnoha významných akcích zejména v péči a údržbě zámeckých parků, alejí a městských hřbitovů (př. Lázně BOHDANEČ, alej SLAVONICE, zámecký park BOSKOVICE, psychiatrická léčebna a městský park HAVLÍČKŮV BROD, hřbitov KROMĚŘÍŽ a CHROPYNĚ, aj.) Od roku 2002 se věnuji STROMOLEZECTVÍ jako osoba samostatně výdělečně činná s působností po celé ČR, ale i v zahraničí (Anglie).

Arboristické práce zahrnují- rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou a klasické kácení stromů, dále všechny typy řezů stromů (bezpečnostní řezy, zdravotní řezy, redukce a odlehčení) viz. nabídka služeb.Arboristika     Nabídka služeb     Reference     Fotogalerie     Kontakt

© 2011 Vít Pláteník   |   webdesign: Huslík